Delta i Junsele Lions lotteri genom att ange datum och klockslag när du tror att ”Storån river” dvs. när Lion-flotten har rört sig nedströms ca 5 meter och passerat en markerad strandlinje. 

Lotterna kostar 20 kronor per styck vilket oavkortat går till Lions hjälpverksamhet.

I tabellen ser statistik för åren 1973-2020.