Styrelse verksamhetsåret 2021-2022

 

Befattning Innehavare
President Christer Lindgren
Vice president Thomas Löfgren
Past precident Inger Eriksson
Kassör Leif Andersson
Sekreterare Anders Nordström
Medlemsordförande Anna Wiklund
Aktivitetsordförande Leo Finnilä
Klubbmästare Stig-Olof Danielsson