28/11 – Rune Brohn på lott nr 5

 3/12 – Torbjörn Sennström på lott nr 61

 4/12 – Thomas Löfgren på lott nr 18

10/12 – Roland Vedin på lott 51

11/12 – Harald Näsholm på lott 93

Junsele Lions Club tackar ICA Nära i Junsele som skänkt skinkorna och alla som har köpt lotter.

God Jul & Gott Nytt År!