I fem år har Junsele skolan varit med och tävlat i fredsaffischtävlingarna som Lions anordnar.

En tävling där Lionsklubbar sponsrar sina lokala skolor för att kunna delta i konsttävlingen. Tävlingen är till för att uppmuntra ungdomar i hela världen att uttrycka sin syn på fred. Årets tema var “En resa till fred”.

Affischerna bedöms av domare på flera nivåer, först lokalt, sedan på distriktnivå och till sist på internationell nivå.

Och i år kom Sveriges bidrag till den internationella tävlingen från eleven Aprilia Carlsson i årskurs 6 på Junsele skola.

På prisceremonin var Lions medlemmarna Stig Palmén, Mattias Danielsson och Christer Lindgren på plats. Men även distriktguvernören, Lars Ekbäck, hade tagit sig till skolan för att dela ut vinsten som var på 500 dollar och 200 euro. Tyvärr vann inte Aprilia Carlsson den internationella tävlingen men hon var ganska nöjd ändå.

Bild: Emma Wallenius, MittMedia